Автобиография

Образование

От 2016 г. съм доктор по социално управление към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Имам магистърска степен по право от същия университет, както и допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт”, “Административно управление” и „Управление на проекти”.
Имам специализации в области като:

 • Европейско и английско право (Cambridge university, Великобритания);
 • Предприемачество (TOP Class Programme, (CEED България)
 • Социално предприемачество (Сдружение „Здраве за всички”, ФПББ, Social enterprise UK, Великобритания)
 • Корпоративна социална отговорност (Български институт за стандартизация, Организацията за индустриално развитие на ООН, Австрия)
 • Чисто производство (SERC, Neosys, Швейцария)
 • Управление на проекти (Италиански институт по външна търговия)
 • Алтернативно разрешаване на спорове (Фондация „партньори България”, American BAR Association)

Професионален опит

Да работя, за мен означава да бъда полезна, да намеря място за действие, споделяне и промяна. Работила съм на различни позиции в много организации, всяка от които ме е вдъхновявала.

 • През 2018 г. се присъединих към екипа на УНИЦЕФ България като консултант по програма „Благодетел", за развитие на партньорството с малките и средните предприятия
 • В периода 2016 – 2017 г. работих в екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3 в качеството си на мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност"..
 • От началото на 2016 година работя като Директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
 • В периода 2011 – 2016 г. работих като изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
 • В сърцето и мислите ми е Консултантска къща „Стратегии”, на която имам честта и отговорността да бъда управител от 2003 г.
 • Чрез фондация „Каузи”, чийто учредител съм, от 2008 година популяризираме активното гражданство и предприемачество, насърчаваме младите хора да повярват в себе си, да постигат мечтите си и да управляват своето бъдеще. От 2016 г. работя за бизнес развитието на проектите и партньорствата на фондацията.

Членства

 • 2018 – Учредител и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на КСО специалистите
 • 2016 – Член на Настоятелството на Българска хранителна банка
 • 2012 – Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение на българските оценители и контрольори
 • 2012 – Член на Работната група към Българска минно геоложка камара за създаване на
 • 2011 - Член на българския огледален комитет за ISO 20121 системи за управления на устойчиви събития
 • 2009 - Член на Националната кръгла маса за КСО
 • 2008 - 2010 –  Член на Работната група към МТСП за изготвяне на Национална стратегия за КСО (2009-2011)
 • 2008 – учредител и член на ОС на фондация „Каузи”
 • 2008 – Член на българския огледален комитет за ISO 26000 Ръководство за социална отговорност
 • 2008 – Член на Българския институт за стандартизация, ТК 34
 • 2007 – Член на  REAP network
 • 2008 – Член на консултантската мрежа на SERC

Интереси

 • Устойчиво развитие и корпоративна отговорност
 • Start ups и социално предприемачество
 • Управление на проекти
 • Алтернативно разрешаване на спорове и медиация

Социални мрежи

Изтеглете PDF файл

CV PDF Marina Stefanova