В медиите

Публична лекция „Отговорността на малкия бизнес“

pokanaНа 15 юни 2016 по инициатива на Стопански факултет се проведе публична лекция „отговорността на малия бизнес". На нея Марина Стефанова представи резултатите от своето емпирично изследване, което е и първото в България изследване на малки и средни предприятия. То проследява факторите, практиките и крайните резултати от КСО дейностите им в периода 2012 – 2014 година.
Презентацията е достъпна тук.
Теоретичен модел на изследването можете да изтеглите оттук.
Интервю на ngobg.org по повод резултатите от изследването: http://www.ngobg.info/bg/news/103433-корпоративната-социална-отговоронст-на-малкия-бизнес.html

Защита на докторска дисертация

phd-zashtitaЗащитата на докторската дисертация на редовния докторант Марина Димитрова Стефанова, на тема: „Фактори за внедряване на корпоративната социална отговорност в български малки и средни предприятия", за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление) ще се проведе на 13 юни, 15,30 часа в Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски"

Председател на научното жури е проф. дсн Цветан Давидков.
Автореферат на дисертационния труд може да бъде изтеглен оттук.

„Един килограм доброта“ – кампания на Българска хранителна банка

1kgdobrotaНа 28 и 29 май Марина и семейството й участваха в петото издание на мащабната кампания за набиране на пакетирани храни в подкрепа на ученици от семейства с ограничени доходи. Благотворителната инициатива се състоя в 8 търговски обекта на Фантастико и МЕТРО в София и Варна, с участието на 140 доброволци. Събраните основни хранителни продукти (ориз, олио, леща, макарони и боб) са част от програмата "Неделна раничка" на БХБ, която подпомага дългосрочно деца, посещаващи редовно училище и техните семейства. БХБ работи за дългосрочна промяна в потребителските и хранителните навици на българите, както и за законодателни промени за улесняване процеса на даряването на храна.

Повече може да откриете тук

Подкрепяме предприемачеството сред младите

podrepyam-predpriemachestvotoЕдно интервю с Марина Стефанова по повод анкетно проучване на фондация Каузи между ученици и младежки организации по повод 24 април, Международния ден на младежката солидарност. Информационната кампания, се провежда под наслов: "Да говорим в 1 лице мн.ч." и подчертава именно нуждата от солидарност и заедност при промяна на средата.

Пълен текст на интервюто: http://www.economic.bg/bg/news/6/podkrepyame-predpriemachestvoto-sred-mladite.html

 

Когато порасна, ще стана предприемач

Kogato PorasnaНа 26 април Читалище.то съвместно с фондация "Каузи" организира дискусия на тема "Предприемачеството: глобални и локални перспективи". Искрен Кръстев от GEM България и Марина Стефанова от Фондация "Каузи" говориха за ролята на предприемача и каква среда е нужна, за да бъде постигнат дълготраен успех; как се отглежда предприемачески дух и по какъв начин различните ключови партньори играят своята роля.

Прочети още...

Предприемачеството: Глобални и локални перспективи

marina-1Читалище.то съвместно с Фондация "Каузи" организираха дискусия на тема: "Предприемачеството: глобални и локални перспективи". Ключови участници в нея бяха Марина Стефанова, Фондация "Каузи", ръководител на проект "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество" и Искрен Кръстев, председател на УС на Глобалния предприемачески мониторинг България (GEM Bulgaria). Основна цел на събитието бе да насърчи и подпомогне ефективната дискусия и обединяване на капацитета на заинтересованите страни на регионално ниво, които са част от екосистемата на младежкото предприемачество.

 

Мисия: Мама

misia mamaСподеляме собствените си истории, епизоди от отглеждането на нашите деца, от ежедневието на нашите семейства. Разтваряме врати към нашите домове, за да покажем, че и у нас понякога е по-разхвърляно, отколкото свекървите ни ще приемат, по-мръсно, отколкото у съседката без деца, по-живо и емоционално, отколкото е било преди.

http://ciela.bg/books/book/misiia-mama/2380

 

 

Обучение на национални експерти по проект „КСО за всеки“

CSR.for.AllПърво обучение за изграждане на умения за експерти по отчитане на устойчивото развитие бе организирано от трите български работодателски организации по проект, "CSR for All". Водещ лектор бе Марина Стефанова, която представи най-новите инструменти за измерване и интегрирано отчитане на политиките и практиките на корпоративна социална отговорност в европейски и световен мащаб.
Повече за проекта: http://csrforall.eu/en/
Презентацията можете да изтеглите оттук.

 

Корпоративната етика в политиките за съответствие

Compliance.conferenceКонференция на тема „Корпоративна етика" организира на 9 февруари Германо-българска индустриално-търговска камара в София. Марина Стефанова бе лектор в панела за права и компетенциите на успешния комплайънс мениджър. С представители от Сименс и известно адвокатско дружество те дискутираха ролите, функциите и отговорностите на новия специалист. Дали и доколко комплайънс политиките са независими, как се включват служителите; как комуникират и се отчитат компаниите към своите вътрешни и външни публики.
Пълна програма на събитието: http://bulgarien.ahk.de/bg/compliance-konferenz/programm/#c1113295

 

Правата на децата са наша грижа

DetsataПрез януари 2016 Фондация „За нашите деца" издаде първия по рода си Наръчник за успешно сътрудничество между местната власт, НПО, бизнеса и медиите в подкрепа на правото на всяко , дете да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда. Мултидисциплинарен експертен екип изготви препоръки за всички заинтересовани страни, анализира настоящата ситуация и посочи добри практики за работа в тази посока. В своята статия „Отговорността на бизнеса" Марина дискутира каква всъщност е ролята на бизнеса и може ли той да бъде равностоен партньор на неправителствените организации за решаване на обществени проблеми в областта на правата на детето. (Вж. стр. 32)

 

Социални мрежи