Премина премиерата на CSR AdviceBox

csrab-1В края на юни се състоя предпремиерата на CSR AdviceBox. Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox дава актуална, ключова и синтезирана информация в областта на устойчивостта и Ви подготвя за предизвикателствата при управление на корпоративната социална отговорност в бизнеса.

 

Двадесетте серии съдържат отговори на ключови въпроси от КСО-тематиката (стратегия, съществени теми, основни области, управление на процесите, оценка, докладване, други). Тяхното съдържание е насочено към представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността, финанси и маркетинг.
Поредицата ще бъде излъчена в рамките на 10 месеца и ще бъде достъпна на английски и български език. В края й ще бъде издадена и електронна книга по темата.

Социални мрежи