Българският пазар показва зрялост по отношение на КСО

marina 5Според Марина Стефанова за компаниите е от изключително значение да работят със своите заинтересовани страни.

"Ти живееш тук и сега, влияеш тук и сега и имаш възможност да вредиш или да помагаш тук и сега", споделя тя.

Публикация в сайта csr.bg

Социални мрежи