Правата на децата са наша грижа

DetsataПрез януари 2016 Фондация „За нашите деца" издаде първия по рода си Наръчник за успешно сътрудничество между местната власт, НПО, бизнеса и медиите в подкрепа на правото на всяко , дете да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда. Мултидисциплинарен експертен екип изготви препоръки за всички заинтересовани страни, анализира настоящата ситуация и посочи добри практики за работа в тази посока. В своята статия „Отговорността на бизнеса" Марина дискутира каква всъщност е ролята на бизнеса и може ли той да бъде равностоен партньор на неправителствените организации за решаване на обществени проблеми в областта на правата на детето. (Вж. стр. 32)

 

Социални мрежи