Предприемачеството: Глобални и локални перспективи

marina-1Читалище.то съвместно с Фондация "Каузи" организираха дискусия на тема: "Предприемачеството: глобални и локални перспективи". Ключови участници в нея бяха Марина Стефанова, Фондация "Каузи", ръководител на проект "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество" и Искрен Кръстев, председател на УС на Глобалния предприемачески мониторинг България (GEM Bulgaria). Основна цел на събитието бе да насърчи и подпомогне ефективната дискусия и обединяване на капацитета на заинтересованите страни на регионално ниво, които са част от екосистемата на младежкото предприемачество.

 

Социални мрежи