Преподавателска дейност

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Все повече университети създават нови магистърски програми, които отговарят на съвременните нужди на пазара. Такава е и новата магистратура, в която преподавам организационно поведение и промяна.

ВУЗФ

За първи път в България висше училище обособява „корпоративната социална отговорност” в самостоятелна магистърска програма. Тук преподавам систематизиране и стандартизиране на КСО, както и международни инициативи и дейности за развитие на концепцията в световен мащаб.

Университет за приложни науки, Виена

Голямо предизвикателство и признание за мен е възможността ми да водя специалностите „КСО в МСП“ и „Социално предприемачество“ в магистърската програма „КСО“ във Виенския университет. Европейската перспектива в темите е допълнителен акцент в ползотворните дискусии със студентите там.

СУ „Св. Климент Охридски”

В сърцето на българското висше образование, заедно с магистрите по Стопанско управление, обсъждаме тънкостите на организационното управление и управлението на човешките ресурси. Допълнителни теми за дискусии са бизнес мрежите и тяхното място в глобалната икономика и корпоративната социална отговорност.

Мениджърско училище  на Овергаз Инк.

Стажантите, които посещават училището, са прекрасна аудитория, с която дискутираме ролята на компаниите в постигане на устойчиво развитие не само за самите тях, но и за обществото като цяло.

Стажантска програма към БМГД на ООН

Те са моя отговорност и гордост. Стажантската програма има прекрасни резултати, защото участниците се учат чрез практика. Заедно обсъждаме, превеждаме, организираме и популяризираме ценностите на Глобалния договор.

Фондация „Каузи”

Начинаещите предприемачи са най-силната искра на нашето общество. Те са будни, целенасочени, енергични, готови да рискуват и много отдадени на своята идея. Да им помагаш в процеса на съзряване, да бъдеш техен наставник при бизнес планирането, да споделяш своя опит и контакти ми носи чувството, че съм полезна и участвам в сбъдването на една мечта.

SOFIMUN

Симулационният модел на ООН, който организира SOFIMUN, е успешен и много популярен. Съумяхме да поставим панел за симулация на ГД на ООН за първи път, в България, през 2011. Оттогава, всяка година посрещаме нови делегати.

Гост лектор

Често гостувам в различни специалности и висши училища, където обсъждаме теми като КСО, устойчиво развитие и предприемачество.
Участията във форуми и конференции ми позволяват да представям България и българския бизнес в светлината на успешна, почтена и модерна дестинация за работа и инвестиции.

Социални мрежи

Изтеглете PDF файл

CV PDF Marina Stefanova