Видео

Документален филм за Европейските отличия в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” с участието на Марина Стефанова - изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Социални мрежи