Марина Стефанова стана изпълнителен директор на сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”

m4Приключи конкурса за избор на изпълнителен директор на сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”. С решение на Националния съвет е била избрна кандидатурата на Марина Стефанова.

Марина Стефанова е магистър по право, специализирал в университета “Кеймбридж” (Великобритания). Тя е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към UNIDO, член на българския огледален комитет по ISO 26000 към БИС, член на експертната група към МТСП за разработване и  изпълнение на “Национална стратегия по КСО в България”. Марина Стефанова е експерт, лектор и одитор в международни проекти в областта на КСО.
Публикация в сайта economy.bg

Публикация в сайта ceoclub.bg

Social Networks