Марина Стефанова – Зелена личност за 2012

zeleniОтличие за "Принос към зелената идея" получиха Green Life Property Development, Интерпред СТЦ София и А1 Лимитед. Наградата "Безхартиен офис" спечелиха Свилоза и Либхер-Хаусгерете Марица. Отличие за "Зелена иновация" получиха Фиерхаутен България, Горубсо-Кърджали и Идеал Стандарт.
Наградата "Зелена личност" получи Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа към Глобалния договор на ООН.
Публикация в сайта ecology-bulgaria.com

Social Networks