CSR AdviceBox с дебют в „Социалните понеделници“ на JCI Sofia

SocialMondaysСоциалните понеделници са място, където хората с добри каузи могат да намерят платформа и представят своите дейности. Там се срещат единомишленици, формират се екипи и често се раждат нови партньорства. CSR AdviceBox гостува в последната среща в пролетния сезон.

Social Networks