Публична лекция „Отговорността на малкия бизнес“

pokanaНа 15 юни 2016 по инициатива на Стопански факултет се проведе публична лекция „отговорността на малия бизнес". На нея Марина Стефанова представи резултатите от своето емпирично изследване, което е и първото в България изследване на малки и средни предприятия. То проследява факторите, практиките и крайните резултати от КСО дейностите им в периода 2012 – 2014 година.
Презентацията е достъпна тук.
Теоретичен модел на изследването можете да изтеглите оттук.
Интервю на ngobg.org по повод резултатите от изследването: http://www.ngobg.info/bg/news/103433-корпоративната-социална-отговоронст-на-малкия-бизнес.html

Социални мрежи