Oнова, което търсиш, търси теб

marina-uspeliteМарина Стефанова работи като експерт в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. В своя професионален път е адресирала темата от всички възможни страни – като изследовател, преподавател и практик; през призмата на бизнеса, гражданския сектор, държавната администрация, синдикатите и потребителите; в национален контекст и междунадорна перспектива. Вижте статията.

Социални мрежи