Ново назначение в екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3

Maritsa 2-sМарина Стефанова поема поста Мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност" в КонтурГлобал Марица Изток 3, съобщиха от компанията.
Настоящ Директор „Устойчиво развитие" на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Марина Стефанова ще съвместява тази длъжност с поста в компанията, като ще оказва професионална подкрепа на екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3 в областта на устойчивото развитие и КСО.
Вижте статията.

Социални мрежи