Марина Стефанова се присъедини към екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3

su-uniОт 15.09.2016 г. към екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3 се присъедини Марина Стефанова в качеството си на мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност“.

Марина Стефанова получава магистърската си степен по Стопанско управление в Стопанския факултет, а след това и защитава докторска дисертация с научен ръководител при проф. д.ик.н. Желю Владимиров на тема: „Фактори за внедряване на корпоративната социална отговорност в български малки и средни предприятия”
Вижте статията

Социални мрежи