Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“

MejdunarodnaKonferenciaВ Аула „Максима" на Университета за национално и световно стопанство се проведе двудневната международна конференция. Тя бе организирана от Катедра „Икономикс" на УНСС , Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Института за икономически изследвания при Българската академия на науките . Като фокус на събитието бяха избрани тематичните направления миграция, глобализация, устойчивост, политики.
За първи път по време на конференцията се проведе и бизнес панел „Глобални икономически предизвикателства и локална бизнес стабилност", в който бяха представени гледните точки на всички заинтересовани страни по темата, а именно – бизнес, образователни институции, браншови асоциации, клъстери и медии.

Д-р Марина Стефанова бе модератор на дискусията, чиито участници се обединиха зад тезата, че взаимната подкрепа между бизнеса и образованието, основана на респект и взаимно обогатяване, е от изключително значение за изграждането на стабилна икономика и обучението на нови кадри в насоката на устойчивия мениджмънт.

Прочетете статията

Социални мрежи