Седем насоки за успешно сътрудничество между граждански организации и МСП

marina-11-2016Как малките компании разбират и прилагат корпоративната социална отговорност? Имат ли ресурси да помагат за решаването на обществени проблеми? Отговори на тези въпроси дава първото за България емпирично изследване, което обхваща 309 малки и средни компании у нас и проследява факторите, практиките и крайните резултати от КСО дейностите им в периода 2012 – 2014 година. Негов автор е д-р Марина Стефанова, дългогодишен експерт и изследовател на КСО в България.
Вижте публикацията

Социални мрежи