„Оскар” за Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

oskar

Национална конференция „Мониторинг и оценка на жизнена среда и обществено здраве - България 2014” проведе Коалиция за устойчиво развитие в Дома на архитекта в столицата. Групи за натиск, граждански комитети, сдружения и фондации обявиха резултати от мониторинг различни от оценките за въздействие на държавните контролни органи МОСВ и МЗ. Състоя се церемония по връчване на годишни награди и антинагради за устойчиво развитие „Космат дъб” и „Пъстър пор”, номинации на НПО-представители за гражданско участие на КЗУР през 2014-2020 г., присъединяване към Европейската гражданска инициатива „Край на екоцида” за инкриминиране на екологичните престъпления в европейското и националните законодателства и Националната гражданска инициатива за възстановяване на Наредба 7 за отстоянията. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН спечели наградата на устойчиво развитие за 2013 г. „Космат дъб”, а антиградатата за устойчиво развитие за 2013 г. „Пъстър пор” беше присъдена на Върховен административен съд.

Приносът на конференцията е трансфер на знания и информация към различните заинтересовани групи на влияние за оценката на въздействие в съвременни условия: нормативна база, актуална практика и предизвикателства в България; степен на синхронизация с актовете на ООН и ЕС; оценка на оценките и обща система за екологична информация – нови тенденции, произтичащи от годишните срещи на екоминистрите от ЕС.

Публикация в: migidea.org

Социални мрежи