ООН и частният сектор – партньорство за добруването на света

Според Марина Стефанова, основните фактори, които влияят на засилващата се връзка между бизнеса и обществото са много, но до голяма степен могат да бъдат групирани в две основни категории. Първо, това са получилите световен отзвук събития като финансовата криза и промишлените аварии и тяхното разрушително въздействие върху обществата и околната среда, в която работи. Втората тенденция обхваща по-дългосрочни глобални тенденции като увеличаване на населението и изменението на климата.
Вижте повече тук.

Социални мрежи