Експерти дискутират смисъла от устойчиви „връзки с инвеститорите“ в България

2015 бележи 10-та годишнина на Асоциацията на инвеститорите в България директорите за връзки (птица) и видя търговията тялото покани IROs, говорители и гости на София, за да празнуват правилно. Конференцията бе подзаглавието "IR в днешно време - в окото на тигъра", и отразява невероятно потенциал за капиталовия пазар в България, въпреки неотдавнашната криза. Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа, и Мигел Santisteve, асоцииран директор на NASDAQ OMX консултантски услуги, обсъждане на стойността на комуникациите за устойчивост в подпомагането на капиталовите пазари в България продължи да укрепва: В Устойчивостта Интегриран Reporting: какво ниво е подходящо?

Социални мрежи